Sự kiện

Mỗi năm là một mùa hoa nở, mỗi năm là một mùa bội thu. Cuộc sống như cái cây đang lớn.

Đó là lời chúc của KIẾM THẾ HOÀNG KIM giành cho bạn trong năm mới 2019.

Nhân Dịp Xuân về Tết đến KIẾM THẾ HOÀNG KIM xin gửi đến mọi người sự kiến mới đầy hấp dẫn.

I. Vật Phẩm Liên Quan

Vật Phẩm Phần Thưởng


Bánh Chưng

Thu Thập: Ghép từ 1 Gạo Nếp + 1 Dậu Xanh + 1 Thịt Tươi 

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để mở.

SL Vật Phẩm
3 Tỷ Kinh Nghiệm
2 Lệnh Bài Chiến Công
2 Tinh Thạch [Cấp 4]
4 Rương danh vọng trang bị
3 Túi Nguyên Liệu Nâng Cấp Ngựa
2 Rương Bí Tịch 180
25 Rương Trang Bị Ngựa
15 [Mảnh Ghép]Mặt Nạ
15 Dị Dung Thạch
250 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
250 Thần Khí Bảo Châu
250 Ấn Ký Tín Vật
250 Mảnh Già Lam Kinh

 

 

Liễn Xuân

Thu Thập: Nhận được khi sử dụng 20 Bánh Chưng.

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để mở cần tiêu hao 1 Kim Nguyên Bảo [Trung].

Mỗi khi sử dụng 300 Liễn Xuân ngẫu nhiên nhận dc, 500 tiền du long, Rương ngẫu nhiên trang bị PET 4 - 5 - 6, Rương ngẫu nhiên vũ khí thần sa 1 - 4 dòng

 

SL Vật Phẩm
20 Tỷ Kinh Nghiệm
15 Lệnh Bài Chiến Công
10 Tinh Thạch [Cấp 4]
10 Túi Nguyên Liệu Nâng Cấp Ngựa
1000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
1000 Thần Khí Bảo Châu
1000 Ấn Ký Tín Vật
1000 Mảnh Già Lam Kinh
500 Linh Hồn Thú Cưng
10 Mảnh Ghép Vũ Khí
10 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
50 [Mảnh Ghép]Mặt Nạ
50 Dị Dung Thạch
1 Linh Tê Ngọc

 

Bánh Giày

Thu Thập: Ghép từ 1 Gạo Nếp + 1 Dậu Xanh

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để mở.

SL Vật Phẩm
100 Triệu Kinh Nghiệm
1 Lệnh Bài Chiến Công
2 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
2 Thần Khí Bảo Châu
2 Ấn Ký Tín Vật
2 Mảnh Già Lam Kinh

 

 

Rương ngẫu nhiên trang bị PET 4 - 5 - 6

 

Thu Thập: Mỗi khi sử dụng 300 "Liễn Xuân" sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 "Rương trung bị PET 4 - 5 - 6".

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải.

 

 

Rương ngẫu nhiên vũ khí thần sa 1 - 4 dòng

Thu Thập: Mỗi khi sử dụng 300 "Liễn Xuân" sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 "Rương vũ khí thần sa 1 - 4".

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải.

 

Thu Thập Nguyên Liệu
Tống kim 50 Gạo nếp / 1 trận
Tiêu Dao Cốc 10 Gạo nếp/1 ải
Bạch Hỗ đường 20 Đậu xanh/1 ải
Săn Hải tặc 10 Đậu xanh/1 nv
Nhiêm vụ hằng ngày 200 Gạo nếp, Đậu xanh/40 nv
Trian tần lăng Gạo nếp, Đậu xanh
Săn Boss 10 Thịt Tươi
Thi đấu môn phái 10 -> 100 Thịt Tươi
Mua tại nồi bánh 1 Thịt Tươi =  1vạn đồng